cze 03

Warszawa, Pracownik, współpracownik, oddelegowany – aktualne kwestie podatkowe i prawne

 

 

Cele szkolenia:

Celem tego seminarium jest przekazanie informacji zarządzającym przedsiębiorstwami, a także pracownikom działów podatkowo-księgowych szczególnie zainteresowanych kwestiami pracowniczymi. Poruszone zostaną najnowsze zmiany w przepisach prawnych oraz podatkowych w roku 2019 w Polsce. W ramach seminarium omówione zostaną m.in. praktyczne aspekty transgraniczne z przedstawieniem case study pokazującym najczęściej spotykane problemy pracowniczych planów kapitałowych.

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów finansowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i HR a także kadrę zarządzającą.

Pliki do pobrania

Zgłoszenie_03.06.2019

PROGRAM_03.06.2019r.

Powrót do listy