wrz 26

Warszawa, Opodatkowanie polskich przedsiębiorstw posiadających zakład w Niemczech - perspektywa polska i niemiecka

Miejsce

Warszawa, AHK

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Polska

+48 22 53 10 500
info(at)ahk.pl

szczegóły
Początek wydarzenia
26.09.2019 | 10:00
Koniec wydarzenia
26.09.2019 | 17:00
Język spotkania
polski
rejestracja

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres: bb(at)ahk.pl. Na zgłoszenia czekamy do 17.09.2019 roku.

Omówienie perspektywy niemieckiej będzie uwzględniało również wnioski wypływające z wytycznych niemieckiej administracji podatkowej o zasadach alokacji zysków do zakładu (tzw. Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung)

1. Istota i konsekwencje powstania zagranicznego zakładu

2. Definicje zakładu w ustawach krajowych Polski i Niemiec oraz w UPO – omówienie istotnych różnic

3. Podstawowe formy zaistnienia zakładu

4. Pojęcie zakładu a pojęcie oddziału
a. Elementy wspólne i odrębne obu tych definicji b. Czy zakład musi być oddziałem? Czy oddział musi stanowić zakład?

5. Magnetyzm zakładu – czy powstały zakład zagraniczny obejmuje wszelkie dochody z transakcji gospodarczych prowadzonych na terytorium tego drugiego państwa?

6. Zakład a obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

7. Podatkowe konsekwencje odmiennych zasad ustalania podstawy opodatkowania w kraju zakładu a w kraju siedziby głównej

8. Podział i przyporządkowanie dochodów przedsiębiorstwa do zakładu
a. Koncepcja samodzielnego i niezależnego przedsiębiorstwa b. Zasada warunków rynkowych (arm’s length) c. Możliwość ponoszenia strat przez zakład mimo zysku przedsiębiorstwa na całej transakcji (i odwrotnie)

9. Rodzaje transakcji przeprowadzanych przez zakład i ich dokumentowanie
a. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi niepowiązanymi b. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi c. „Transakcje” (tj. operacje) wewnętrzne między zakładem a siedzibą główną

10. Pozycja zakładu w strukturze całego przedsiębiorstwa jako element kształtujący wysokość przyporządkowanych zakładowi dochodów

11. Czasowy przebieg opodatkowania przy operacjach wewnętrznych dokonywanych między zakładem a siedzibą główną
a. Moment opodatkowania dochodu zakładu z transakcji b. Podstawa opodatkowania – naliczanie marży wzgl. rozliczanie po kosztach

12. Miejsce ponoszenia kosztów a ich przyporządkowanie do zakładu

13. Skutki podatkowe przenoszenia majątku między zakładem a siedzibą główną
a. Ustalenie lub brak ustalenia dochodu ze zbycia w kraju, z którego składnik jest przenoszony b. Ustalenie wartości początkowej w kraju przyjmującym składnik majątkowy

14. Powstawanie różnic kursowych na transakcjach dokonywanych przez zakład z siedzibą główną

15. Rozliczanie strat zakładu w kraju położenia zakładu względnie w kraju siedziby głównej całego przedsiębiorstwa

16. Konsekwencje dokonywania operacji między centralą a zakładem na gruncie VAT

Pliki do pobrania

Program_26.09.2019_Opodatkowanie zakładu w DE

Zgłoszenie_26.09.2019_Opodatkowanie zakładu w DE

Powrót do listy