lis 18

Warszawa, Kongres Nowoczesnej Dystrybucji

Kongres to prestiżowe wydarzenie, które skupi w jednym miejscu przedstawicieli sektora handlu, przetwórstwa i dystrybucji. O unikatowości inicjatywy świadczy potwierdzona obecność prezesów największych koncernów handlowych, którzy w roli prelegentów, wspólnie z właścicielami firm FMCG, podejmą problematykę przyszłych wyzwań. Rada Programowa, w której skład weszli prezesi koncernów handlowych i firm przemysłu przetwórczego oraz wybitni ekonomiści, potwierdza znaczenie wydarzenia i wpływ obu sektorów na polską gospodarkę.

Udział najwyższego szczebla kadry zarządzającej będzie szansą na podzielenie się know-how, najlepszymi praktykami biznesowymi i określenie czynników sukcesu firm na polskim rynku. Podczas debaty poświęconej nowej generacji konsumenta, jego oczekiwaniom w dobie transformacji cyfrowej prelegenci odpowiedzą na pytania, jak wykorzystać potencjał nowych technologii, aby odnieść sukces rynkowy i wzbogacić doświadczenia zakupowe konsumenta. Uczestnicy sesji równoległych skupią się nad problematyką innowacji produktowych i usługowych w sferze handlu, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw i zaprezentują rozwiązania firm start-up. Kongres jest ważną inicjatywą służącą propagowaniu zrównoważonego rozwoju i rosnącym oczekiwaniom wobec liderów biznesu.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji to platforma do dialogu z przedstawicielami rządu i administracji państwowej.

Integralnymi elementami wydarzenia będą: STREFA KUPCÓW z udziałem ponad 100 kupców sieci, gotowych podjąć rozmowy na temat warunków współpracy, oraz zaplanowana na wieczór, uroczysta GALA, podczas której sieci handlowe nagrodzą firmy producenckie, ekologiczne i lokalne, farmerów, start-upy, jak też firmy technologiczne, wdrażające innowacyjne rozwiązania w sektorze. 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest patronem wydarzenia.

Więcej informacji na stronie wydarzenia»» 

Powrót do listy