kwi 16 do kwi 17

Sztuka prezentacji i autoprezentacji z użyciem technik aktorskich

Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić – do tej złotej myśli można śmiało dodać, że to jak mówimy jest równie ważne, jak to, co mówimy. Wystąpienie publiczne w biznesie to zjawisko żywe, emocjonujące i dla wielu stresujące. Zbudować korzystny dla nas wizerunek, dać się polubić, zaprezentować się jako osoba kompetentna, rozbudzić ciekawość widza, poprowadzić spotkanie w sposób oryginalny i skuteczny, by osiągnąć zamierzony cel – i jeszcze czerpać z tego przyjemność – to niemałe wyzwanie.

 


Grupa docelowa
To szkolenie skierowane jest do tych wszystkich osób, których istotną częścią pracy jest kreowanie własnego wizerunku i prezentowanie: produktów, usług czy idei. Zapraszamy również te osoby, które od czasu do czasu muszą zabrać głos publicznie ale czują, że wystąpienia nie są jeszcze ich najmocniejszą stroną.

Cel szkolenia
Celem tego szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i wzbogacenie własnego warsztatu pracy w taki sposób, aby mówca umiejętnie korzystając z różnorodnych technik aktorskich komunikował się z innymi w dobrym stylu i przede wszystkim był przekonujący.

Metoda
Zajęcia z trenerem, praca w grupie - nie większej niż 12 osób. Ćwiczenia – wszyscy razem, w grupach i indywidualnie, solówki przed zespołem, mini dyskusje, wystąpienia przed kamerą - informacje zwrotne, materiały audiowizualne, podbudowa teoretyczna. Podczas warsztatu uczestnicy otrzymują komplet ciekawych materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

Dzień 1.
I. Identyfikacja naszych mocnych i słabych stron.
Autoprezentacja czyli zagrać samego siebie – spójność, naturalność.
Eliminujemy błędy behawioralne.
Co widzimy i co słyszymy – kreowanie pozytywnego wizerunku.

II. Dlaczego komunikacja pozawerbalna jest aż tak ważna?
Mowa ciała - ze szczególnym uwzględnieniem sposobu poruszania się, postawy, kontaktu wzrokowego i gestów.

III. Świadoma praca z oddechem (przepona).
Nasz głos mówi więcej niż słowa? - o sprawności mówienia i operowania głosem – higiena głosu.
Aparat mowy (rozgrzewka) i sztuka poprawnej wymowy (dykcja).

IV. Podstawowe pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć przed “wejściem na scenę”.
Zasady i sposoby przygotowania i prowadzenia oryginalnej i skutecznej prezentacji.
Co należy brać pod uwagę, w sposób szczególny, przygotowując się do publicznego wystąpienia?
Różne style mówcy.
Storytelling - czyli “Opowiedz mi o tym” – scena improwizacji z rekwizytem.

Dzień 2.
I. Trema i stres – przekleństwo czy błogosławieństwo? Jak sobie z tym radzić?
Ćwiczenia antystresowe, oddechowe, relaksacyjne.
Moc słowa – budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego i umiejętność czerpania z takich strategii jak: autoafirmacje, wizualizacja.
Mindfulness czyli praktyka uważności.

II. Budowanie wiarygodności czyli jak zdobyć zaufanie słuchaczy?
Kompetencje – uczciwość – sympatyczność – inteligencja.

III. Sztuka żywego słowa – wybrane elementy retoryki, dramaturgia wystąpienia.
Trudny rozmówca, trudne sytuacje.

IV. Wystąpienie biznesowe (lub na dowolny temat - ok. 5 minut) - rejestracja kamerą, wyświetlenie materiału i dokładne omówienie wystąpienia (pełny feed back).

V. Refleksja – “Mój osobisty programu rozwoju”.

Prowadzący:
Aleksander Wysocki - aktor, pedagog, trener rozwoju osobistego. Absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wydział aktorski, mgr sztuki. Aktor scen wrocławskich: Teatru Współczesnego, Polskiego, Pantomimy, Teatru Studio w Warszawie i Transformtheater w Berlinie. Występował w filmach, teatrach tv, serialach telewizyjnych, nagraniach radiowe, nagraniach do gier komputerowych i w dubbingu. Jako pedagog współpracował z Wyższą Szkołą Komunikacji i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Od kilku lat jest wykładowcą-trenerem w Szkole Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2004 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu autoprezentacji i budowania wizerunku, komunikacji interpersonalnej, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych oraz zarządzania stresem.

 

 

Pliki do pobrania

Program

Zgłoszenie

Powrót do listy