kwi 16 do kwi 17

Poznań, Prowadzenie rozmów z pracownikami

Miejsce

Novotel Poznań Malta

Termalna 5
61-028 Poznań

szczegóły
Początek wydarzenia
16.04.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
17.04.2019 | 17:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska 1450 PLN +23% VAT
Firma nieczłonkowska AHK Polska 1850 PLN +23% VAT
Język spotkania
polski
rejestracja

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1.04.2019 na adres bb(at)ahk.pl

Formularz zgłoszenia znajduje się na dole strony.

©

Cele szkolenia

• Poznanie i zrozumienie zasad komunikacji interpersonalnej
• Nabycie umiejętności konstruktywnego prowadzenia rozmów z pracownikami
• Wypracowanie skutecznych sposobów postępowania w sytuacjach rozmów prowadzonych na co dzień

 

Grupa docelowa

• Osoby, które na co dzień w swojej pracy prowadzą rożnego rodzaju rozmowy z pracownikami
• Osoby, które chcą poznać zasady i techniki prowadzenia rozmów lub doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie
• Koordynatorzy, liderzy, kierownicy 

 

Program

1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
• prezentacja programu
• oczekiwania uczestników
• integracja uczestników

2. Postrzeganie świata – dlaczego tak trudno nam się porozumieć
• subiektywne postrzeganie świata i jego wpływ na komunikację
• mapa to nie terytorium / wspólny kod w komunikacji

3. Podstawy komunikacji
• komunikacja werbalna i niewerbalna
• rola spójności w porozumiewaniu się
• nie można „nie komunikować” – Model Góry Lodowej

4. Prowadzenie rozmów
• konstruktywna rozmowa z pracownikiem
• przygotowanie do rozmowy – co należy uwzględnić, żeby rozmowa była skuteczna?
• struktura rozmowy – na czym mam się oprzeć, żeby trzymać się tematu?
• jak osiągnąć cel w rozmowie?
• rodzaje rozmów – wyjaśniająca/ oceniająca/ konfliktowa

5. Techniki i narzędzia
• zadawanie pytań – czy to naprawdę takie proste?
• wypowiedź „ja” – konstrukcja i zalety
• słuchanie – jako element budowania relacji w rozmowie
• czynniki zakłócające rozmowę

6. Argumentacja
• chcę przeforsować swoje zdanie, czy przekonać i zmotywować?
• zasady budowania skutecznej argumentacji
• realna perspektywa dla pracownika – czyli nie obiecuj „gruszek na wierzbie”

7. Informacja zwrotna
• zasady przekazywania informacji zwrotnej
• informacja zwrotna a motywacja pracownika

8. Warsztat
• omówienie i przećwiczenie przykładów z codziennej pracy uczestników szkolenia
• ćwiczenia z podziałem na role – zastosowanie omawianych technik
• informacja zwrotna dla każdego z uczestników
• wypracowanie skutecznych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych rozmów z pracownikami  

 

Trener

Anna Zakrzewska
trener z czternastoletnim stażem, coach posiadający certyfikat ICC, absolwentka UAM, Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Psychologia. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, zarządzania, indywidualnej pracy z managerami nad rozwojem kompetencji społecznych w ich codziennej pracy. Przygotowuje i prowadzi projekty z zakresu rozwoju personalnego z wykorzystaniem metod Assessment i Development Center.
Przez 10 lat zawodowo związana z koncernem Volkswagen, gdzie zajmowała się przygotowywaniem i wdrażaniem projektów rozwoju personalnego dla pracowników z potencjałem i managerów. Prowadziła procesy rekrutacji, opracowywała i prowadziła programy szkoleniowe dla pracowników i managerów.

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

Powrót do listy