Warsztaty „Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”

© Getty Images/FangXiaNuo

Santander Bank Polska S.A. oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) mają przyjemność zaprosić Państwa na specjalny workshop oraz spotkanie networkingowe dot. branży opakowaniowej.

Podczas wydarzenia omówimy i przedstawimy Państwu w szczególności:

  • raport Santander Bank Polska „Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”
  • rynek niemiecki pod kątem możliwości zbytu, szans oraz wyzwań, z którymi należy się liczyć w kontekście spowolnienia gospodarki niemieckiej

Warsztat stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami na rynku oraz do wymiany doświadczeń.

Szczegółowy program spotkania

11:00 Powitanie gości
Agnieszka Schütte, Santander Bank Polska S.A.

11:05 Powitanie gości
Piotr Lesiak, Manager Indywidualne Doradztwo Rynkowe, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

11:10 „Jak długo będziemy odporni na globalne spowolnienie?”
Piotr Bielski – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Santander Bank Polska S.A.

11:35 Prezentacja raportu „Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”
Kamil Mikołajczyk – Dyrektor ds. sektora Produkcji Przemysłowej, Departament Sektorów Strategicznych, Santander Bank Polska

12:00 Procesy konsolidacyjne w branży opakowań
Maciej Skarul – Dyrektor, Transakcje Kapitałowe, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Santander Bank Polska

12:25 Rynek opakowań w Niemczech i możliwości dla polskich firm
Piotr Lesiak, Manager Indywidualne Doradztwo Rynkowe, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

  • Perspektywy niemieckiego rynku opakowań / niemieckiego eksportu ogółem
  • Jak obecne spowolnienie może wpłynąć na popyt na towary z Polski?
  • Jak się mogą zmienić kontakty B2B jeżeli niemiecka gospodarka wejdzie w recesję?

12:45 Przygotowanie i prezentacja oferty biznesowej
Piotr Lesiak, Manager Indywidualne Doradztwo Rynkowe, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

  • Otoczenie biznesowe branży opakowań w Niemczech 
  • Charakterystyka i prezentacja wybranych targów branży opakowaniowej i branż powiązanych, które odbędą się w Niemczech w 2020 r., przygotowanie do targów 
  • Wskazówki praktyczne, w tym myślenie projektowe

13:00 Dyskusja oraz podsumowanie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza dostępnego poniżej.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27.11.2019.
Liczba miejsc jest ograniczona. 

O udziale decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu! W przypadku pytań służymy pomocą. 

Warsztaty „Rewolucja opakowań"

Zgłaszam swój udział w wydarzeniu:
*Pola konieczne do wypełnienia

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć, wykonanych podczas spotkania.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.