Usługi księgowe

Usługa „Księgowość płac” Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo–Handlowej jest skierowana do firm niemieckich, które nie posiadają w Polsce siedziby, ale zamierzają zatrudniać tutaj pracowników.

© iStock/daizuoxin

W ramach naszej usługi oferujemy:

Księgowość płac

 • rejestrację pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyrejestrowanie po zakończeniu umowy;
 • miesięczne przygotowywanie listy płac z uwzględnieniem potrąceń i dodatków;
 • obliczanie oraz przelewy składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także obliczanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego;
 • przekazywanie pracownikom informacji o wpłaconych składkach na formularzu DRA.

Dodatkowo możemy Państwu zaoferować:

 • rozliczanie kosztów podróży pracownika wg polskich przepisów;
 • przelewy wynagrodzeń w PLN na konto pracownika.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Na Państwa życzenie chętnie prześlemy naszą ofertę.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach usług księgowych dla spółek i oddziałów oferujemy:

 • utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z obsługiwaną firmą i doradztwo w bieżących sprawach księgowych;
 • ujmowanie w księgach dokumentów firmy przekazywanych za każdy miesiąc;
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 oraz informacji VAT-UE;
 • rozliczanie dochodów firmy i obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (CIT);
 • rozliczanie płac zatrudnionych w firmach pracowników, naliczanie składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • sporządzanie w języku niemieckim miesięcznych raportów dla udziałowca spółki lub firmy macierzystej oddziału;
 • sporządzanie deklaracji wymaganych w sprawozdawczości NBP;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego;

prowadzenie, na życzenie zleceniodawcy, usługi on-line banking.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Chętnie stworzymy dla Państwa indywidualną ofertę.