Prawo pracy

AHK Polska w ramach doradztwa prawnego świadczonego dla niemieckich przedsiębiorców podejmujących aktywność gospodarczą na terenie RP oferuje szerokie spektrum usług z zakresu doradztwa z obszaru prawa pracy.

© iStock/dashek

 

Udzielamy porad odnośnie wyboru rodzaju umowy o pracę zawieranej z polskimi pracownikami oraz jej treści, norm czasu pracy, uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem etc. Nasze usługi obejmują również sporządzanie opinii prawnych, umów o pracę, świadectw pracy, oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy zgodnie z wymogami polskiego prawa pracy oraz przy uwzględnieniu transgranicznego charakteru leżących u ich podstaw stosunków prawnych. W przypadku określonych kategorii sporów o charakterze prawno-pracowniczym oferujemy możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, iż nasza Izba specjalizuje się doradztwie w zakresie stosunków prawnych z elementem transgranicznym.