Delegowanie pracowników

Proszę pamiętać, że delegowanie pracowników do Niemiec wiąże się, w zależności od branży, z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych tak po stronie polskiej jak i niemieckiej.

W przypadku sektora budowlanego będą to m.in. zgłoszenie delegowanych pracowników do organów administracji celnej oraz kasy urlopowej branży budowlanej (SOKA-BAU), zagwarantowanie branżowej płacy minimalnej czy pozyskanie dla każdego z delegowanych pracowników zaświadczenia A-1 w miejscowo właściwym oddziale ZUS.

AHK Polska oraz jej niemieccy partnerzy pomogą Państwu wywiązać się z ustawowych obowiązków.