Prawo, podatki i finanse

Systemy prawne – polski i niemiecki –wykazują wiele podobieństw i jeszcze więcej różnic. Doradzimy Państwu we wszelkich sprawach gospodarczych i podatkowych przy uwzględnieniu krajowych odrębności oraz pomożemy pokonać barierę językową.

Image Alternative Text
© iStock/mikkelwilliam

Delegowanie pracowników

Proszę pamiętać, że delegowanie pracowników do Niemiec wiąże się, w zależności od branży, z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych tak po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Image Alternative Text
© iStock/NKS_Imagery

Zakładanie firmy

AHK Polska to wiarygodny partner na wszystkich etapach rejestracji firmy w Niemczech.

Image Alternative Text
© iStock/Martin Barraud

Windykacja

Nie możesz wyegzekwować zaległych płatności od partnera biznesowego z Niemiec? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Europejskie Postępowanie Nakazowe i ze wsparcia AHK Polska.

Image Alternative Text
© iStock/dashek

Prawo pracy

Proszę pamiętać, że delegowanie pracowników do Niemiec wiąże się, w zależności od branży, z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych tak po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Image Alternative Text
© iStock/patpitchaya

Zwrot podatku VAT

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy dokonując na terenie Niemiec zakupu towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostali obciążeni obowiązującym w danym kraju podatkiem od towarów i usług.

Image Alternative Text
© iStock/daizuoxin

Usługi księgowe

Usługa „Księgowość płac” Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo–Handlowej jest skierowana do firm niemieckich, które nie posiadają w Polsce siedziby, ale zamierzają zatrudniać tutaj pracowników.

Image Alternative Text
© iStock/PhotoBylove

Rejestracja do podatku VAT

Pozyskanie niemieckiego numer NIP ( Ust.-ID Nummer)

Image Alternative Text
© Fotolia/AA+W

Sąd polubowny

Postępowanie mediacyjne w AHK Polska pomoże Państwu w polubownym zakończeniu ewentualnych sporów gospodarczych i pracowniczych.

Image Alternative Text
© Fotolia/andifink

Tłumaczenia specjalistyczne

Serwis tłumaczeniowy AHK Polska oferuje najwyższej jakości tłumaczenia tekstów prawniczych i dokumentów przygotowywane przez wykwalifikowany zespół doświadczonych tłumaczy przysięgłych.