Region centralny - Warszawa

Województwa mazowieckie ze stolicą w Warszawie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie tworzą umownie region centralno-wschodni AHK Polska. W warszawskiej siedzibie AHK Polska wspieramy niemieckie firmy w ich wejściu na rynek polski, zaś polskim firmom oferujemy cenne wsparcie w ich wejściu na rynek niemiecki.

© istock629574110

Najwięcej spotkań w tym regionie odbywa się w siedzibie głównej AHK Polska - Warszawie. Do najpopularniejszych należą cykliczny Board & Directors’ Club, spotkania tematyczne, komisje, spotkania z politykami, wydarzenia sportowe, Festiwal Wina, spotkania świąteczne, konferencje prasowe i wiele innych.

Aktualne wydarzenia Regionu Centrum znajdą Państwo w kalendarzu