Biuro kontaktowe - Gdańsk

Region północny obejmuje trzy województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Charakterystyczną cechą zorganizowanych spotkań jest otwarcie na współpracę z firmami, instytucjami i władzami działającymi w regionie północno-wschodnim.

© iStock 519459219

Jednym z najważniejszych działań jest tworzenie sieci kontaktów i wspieranie ich w działalności zewnętrznej.

Charatakter networkingowy mają spotkania biznesowe, tak jak np. Business Speed Meeting. Z jednej strony umożliwiają one integrację środowiska, z drugiej dają okazję nawiązania nowych kontaktów. Debata Gospodarcza, konferencje branżowe, regionalne spotkania biznesowe, spotkania świąteczne należą do największych corocznych wydarzeń organizowanych przez AHK na północy.

Wydarzenia

Gdańsk, Spotkanie Świąteczne AHK Polska

wszystkie wydarzenia