O AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

CERTYFIKAT NA KOLEJNE TRZY LATA!

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług. We wrześniu 2017 r. po pozytywnym przejściu auditu recertyfikującego Izba otrzymała kolejny certyfikat jakości, tym razem za zgodność z nową normą ISO 9001:2015. Certyfikat ważny jest przez następne trzy lata, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników z corocznych auditów „nadzorujących”.

Po raz pierwszy Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako pierwsza organizacja samorządu gospodarczego w Polsce wdrożyła system zapewniania jakości zgodny z uznaną, międzynarodową normą ISO 9002 i uzyskała certyfikat w ramach grupowej certyfikacji sieci izb bilateralnych AHK´s w roku 2000. Dwa lata później dzięki wsparciu wszystkich izb sieci AHK system zarządzania jakością został dostosowany do nowej normy ISO 9001:2000. W roku 2005 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła kolejne wyzwanie i przystąpiła do indywidualnej certyfikacji. W roku 2010 dostosowaliśmy nasz system zarzadzania jakością do normy ISO 9001:2008. Norma ta skoncentrowana była jeszcze bardziej niż poprzednie na procesie ciągłego doskonalenia i stawiała tym samym w centralnym punkcie klientów – jako naszych najważniejszych doradców!

Obowiązujące na całym świecie standardy, zapewniające klientom niezawodną jakość żądanych przez nich usług są niezmiernie ważne dla dalszej rozbudowy pozycji AHK Polska. Dlatego w roku 2017 system zarządzania jakością został dopasowany do normy ISO 9001:2015 podkreślającej jeszcze bardziej znaczenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych oraz roli przywództwa.

 

CERTFIKAT WAŻNY DLA NASZYCH KLIENTÓW

Wdrożony w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej system zarządzania jakością obejmuje oprócz systemowych procedur wymaganych przez normę ISO 9001, również procedury dotyczące naszych głównych usług jak np.: przekazywanie adresów, indywidualne poszukiwanie partnerów gospodarczych, analiza rynku, informacje prawne, zakładanie spółek w Polsce, sąd polubowny, serwis członkowski, organizacja konferencji i seminariów, czy też czasopismo izbowe. System ten zapewnia wzrost skuteczności działań podejmowanych przez Izbę, wzrost motywacji poprzez stworzenie przejrzystości celów, organizacji i procesów oraz jasne przyporządkowanie kompetencji i odpowiedzialności; przede wszystkim zaś gwarantuje on wzrost zadowolenia klientów, których zaufanie - mamy nadzieję - będzie dodatkowo wzmocnione poprzez certyfikat jakości.

Nasi Partnerzy i Przedstawicielstwa