Spowolnienie polskiego rynku pracy

  • © iStock.com/Natee Meepian

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w sierpniu o 2,6 proc. rok do roku. To najgorszy wynik od lutego 2016 r.
Sektor przedsiębiorstw, obejmujący firmy z minimum 10 pracownikami, zatrudniał w sierpniu ok. 6,4 mln osób, czyli o 2,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Ekonomiści jednak spodziewali się lipcowego wyniku na poziomie 2,7 proc.
Zmiany w perspektywie miesiąc do miesiąca prezentują pesymistyczny obraz sytuacji rynku pracy, bowiem w sierpniu w porównaniu do lipca zatrudnienie zmalało o 7,6 tys. osób. Tak duży spadek zarejestrowano w 2011 r.
Od stycznia zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 22 tys. osoby. W analogicznym okresie ub. r. wzrosło o 42 tys., natomiast rok wcześniej aż o 66 tys.
Wg ekonomistów wśród czynników wpływających na ograniczenie zatrudnienia w firmach jest stały już brak wykwalifikowanej kadry, ale też obawy przedsiębiorców związane z podniesieniem stawki minimalnej.

Źródło: GUS, Rzeczpospolita, Bankier, 18.09.2019

Wróć