Spotkanie regionalne: Nowe zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Katowice, 11.04.2019

Tematem kwietniowego spotkania regionalnego w Katowicach były nowe zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, budzące wiele wątpliwości i obaw. Podczas spotkania mec. dr Wojciech Wąsowicz z kancelarii Noerr przybliżył naszym członkom te kwestie, omówił proponowane rozwiązań „na spokojnie”, bez koncentrowania się na wysokości kar, lecz na możliwym, praktycznym funkcjonowaniu przepisów.

Dziękujemy:

Noerr Biedecki Sp. k

Wróć