Polskie firmy na fali wznoszącej

Ankieta koniunkturalna 2018 - Polskie firmy w Niemczech

Dobra ocena dla gospodarki Niemiec i świetne prognozy dla firm
Ponad połowa (51,4%) polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w Niemczech, ankietowanych w badaniu AHK Polska, ocenia kondycję niemieckiej gospodarki jako „dobrą”.
Kolejne 40% twierdzi, że koniunktura w Niemczech jest „bardzo dobra”. Jednocześnie niespełna połowa ankietowanych (45,7%) ocenia perspektywy dla gospodarki Niemiec na 2019 r. jako lepsze niż w 2018 r. Dwie trzecie ankietowanych (65,7%) ocenia sytuację biznesową swojego przedsiębiorstwa jako dobrą lub bardzo dobrą. Trzy czwarte (75,7%) przedsiębiorców twierdzi, że obroty firmy wzrosną w roku 2019 w stosunku do 2018, kolejne 20% twierdzi, że nie ulegną zmianie.
Wyraźnie pozytywnym sygnałem są deklaracje zwiększania zatrudnienia w 2019r. (42,9% firm) i wzrostu wydatków na inwestycje (50% firm). Duży odsetek firm podaje też, że utrzyma wydatki inwestycyjne na dotychczasowym poziomie (47,1%).

Wróć