Polska przed Wielką Brytanią jako szósty najważniejszy partner handlowy Niemiec

W pierwszym półroczu 2019 r. Polska zastąpiła Wielką Brytanię na szóstym miejscu w rankingu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. W okresie od stycznia do czerwca b.r. wartość polsko-niemieckiej wymiany handlowej wzrosła o około 5% w relacji r/r, do 60,7 mld euro, jak podał w sierpniu Federalny Urząd Statystyczny. "Ten scenariusz był możliwy do przewidzenia w świetle danych za pierwsze miesiące roku” – mówi Lars Gutheil, Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). „Polska w imponujący sposób pokazuje swoją coraz bardziej znaczącą rolę dla niemieckiej gospodarki”. W rankingu partnerów handlowych Niemiec, ich wschodni sąsiad znajduje się jedynie za Chinami, Holandią, USA, Francją i Włochami.

  • © Getty Images/loveguli

Podczas gdy w pierwszym półroczu 2019 eksport z Niemiec do Polski wzrósł o 3,5% w porównaniu z pierwszą połową 2018 r., import polskich towarów i usług do Niemiec wzrósł o 6,7%. "Polskie towary i usługi z coraz większym powodzeniem sprawdzają się na rynkach międzynarodowych", komentuje Gutheil. "Równolegle, kraj ten pozostaje interesujący dla inwestorów i pomimo rosnącej niepewności na rynku międzynarodowym, wciąż przyciąga duże inwestycje zagranicznych dużych i średnich przedsiębiorstw, co dodatkowo stymuluje wymianę handlową z Niemcami”. Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Czechy (10 miejsce wśród partnerów handlowych Niemiec), Węgry (14 miejsce), Rumunia (18 miejsce) i Słowacja (19 miejsce) pozostają w pewnej odległości pod względem wartości obrotów. "Polska jest niewątpliwie jednym z wielkich wygranych europejskiej integracji", mówi Gutheil: "Kraj ten bardzo skorzystał na funduszach europejskich, ale też zarządzał swoją gospodarką w sposób bardziej rozsądny niż wiele innych krajów. Zarówno to, jak i wysiłek polskich firm, przynosi dzisiaj rezultaty. Szczególnie w czasach słabszej koniunktury w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej, czasach osłabienia wolnego handlu i narastających konfliktów między USA i Chinami, polsko-niemieckie relacje są pewną stałą, na której można polegać” – dodaje.

Źródło: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/Tabellen/aussenhandel-detaildaten.pdf?__blob=publicationFile

 

 

Wróć