Nowa Komisja ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Wywiad z Ewą Mikos-Romanowicz, przewodniczącą Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 przy AHK Polska.

W czerwcu powstała nowa komisja przy AHK Polska - Komisja ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0, której Pani przewodniczy. Skąd wziął się pomysł na taką komisję?

Czwarta rewolucja przemysłowa stała się faktem. Coraz więcej dużych firm z sukcesem wdraża to podejście. Jeżeli sektor MŚP nie podąży w tym samym kierunku, będzie to duża bariera dla jego dalszego rozwoju nie mówiąc o zahamowaniu konkurencyjności gospodarki.
Wyzwanie to dostrzeżono już ponad 10 lat temu w Niemczech. Rząd federalny, regiony oraz instytucje otoczenia biznesu podjęły zorganizowane działania zmierzające do wsparcia sektora MŚP we wdrażaniu tej nowej filozofii. Między innymi utworzono Platformę Industrie 4.0. Pracuje ona w grupach roboczych i zajmuje się takimi tematami, jak standaryzacja, cyber security, czy wsparcie w promowaniu i edukowaniu na temat czwartej rewolucji przemysłowej.
Zadaniem Platformy Industrie 4.0. jest również koordynowanie działań realizowanych na różnych poziomach, przez specjalnie w tym celu utworzone instytucje, takie jak Centra Kompetencji 4.0, Centra Innowacji, Centra Kompetencji dla MSP.

Jakie są założenia i cele polskiej Komisja ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0? Czym dokładnie będzie się zajmowała?

Powstała w ramach AHK Komisja ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0, ma ambicje, by podobną rolę odgrywać na polskim rynku. Bardzo ważne jest dla nas wspieranie firm członkowskich zrzeszonych w Komisji oraz w Izbie AHK w budowaniu świadomości rynku i klientów. Chodzi o to, by firmy członkowskie nie musiały w pojedynkę zajmować się pracą u podstaw, ale poprzez udział w naszej Komisji mogły dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi firmami i wspólnie rozmawiać o wdrożeniach i konkretnych technologiach. Taka interakcja biznesowa będzie największą wartością dodaną uczestnictwa w Komisji.
Co jest równie ważne, musimy zjednoczyć siły i zbudować kompetencje, z których będą czerpać nie tylko firmy zrzeszone w Komisji, ale także wszystkie inne podmioty aktywne na polskim rynku.
Jest to zadanie domowe, które planujemy wspólnie odrobić, żeby z sukcesem prowadzić działania biznesowe, wspierające cyfryzację przemysłu i wdrażanie podejścia obejmującego technologie z obszaru przemysłu 4.0.

Jaką rolę, Pani zdaniem, AHK Polska może odegrać przy tworzeniu know how-u?

AHK Polska powinna stać się partnerem zarówno dla firm, jak również dla instytucji rządowych i otoczenia biznesu, które pracują nad tematyką cyfryzacji i unowocześniania polskiego przemysłu.
Komisja ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 stawia na różnorodne działania, od warsztatów, wyjazdów referencyjnych, dzielenia się wiedzę poprzez seminaria tematyczne i publikacje. Chcemy stworzyć coś w rodzaju "magazynu wiedzy, dobrych praktyk i kompetencji", gdzie każdy będzie mógł sięgać po to, co najbardziej go zainteresuje i będzie niosło wartość dodaną dla jego firmy.
Komisja otwiera się na nowe firmy. Szeroki oddźwięk i liczne kontakty ze strony zainteresowanych firm spoza AHK, jakie odebrałam po opublikowaniu w mediach społecznościowych informacji o utworzeniu tej komisji, są wyraźnym potwierdzeniem, że rynek potrzebuje takiego gremium.

Gdzie widzi Pani potencjał wzajemnych korzyści dla obu krajów w obszarze cyfryzacji czy też przemyśle 4.0?

Komisja ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 ma stać się pomostem, dzięki któremu sprawdzone działania i pozytywne doświadczenia z rynku niemieckiego trafią do Polski.
Planujemy także nawiązywać współpracę i przybliżać dobre praktyki siostrzanych izb, pokazując interesujące projekty, takie jak na przykład Digital Wirtschaft, realizowany w niemieckiej Brandenburgii.

 

Więcej na temat Komisji AHK Polska»»

Wróć