Niemieckie firmy inwestują w Lublinie

Rośnie zainteresowanie inwestorów zagranicznych, w tym niemieckich, Lublinem. Zagraniczne firmy inwestują w branżach priorytetowych dla rozwoju gospodarczego miasta, w tym w sektorach: IT, biotechnologii, branży maszynowej i motoryzacyjnej. Jako przykład nowych inwestycji niemieckich firm ulokowanych w Lublinie wymienić można projekty Data Modul i Turck. Data Modul to jeden z najważniejszych światowych producentów ekranów dotykowych, wbudowanych komputerów PC oraz płaskich monitorów panelowych. Nowoczesny zakład produkcji ekranów LCD Data Modul, z centrum logistycznym o powierzchni 16 tys. m2, otwarty wiosną b.r. usytuowany jest na terenie parku przemysłowego Panattoni Europe w Lublinie. Zatrudnienie znajdzie tu docelowo ok. 250 osób. W inwestycji firmy Turck, działającej w branży automatyki przemysłowej (produkcja czujników, systemów fieldbus, connectivity, interfejsów HMI oraz systemów RFID), zatrudnienie ma znaleźć 220 osób. Zakład ma zostać uruchomiony w b.r. Czynnikiem decydującym o wyborze lokalizacji inwestycji jest w dużej mierze dostępność i kwalifikacje pracowników, które stanowią kluczowy potencjał miasta. Lublin jako największe miasto i ośrodek akademicki w Polsce Wschodniej jest miastem młodych ludzi. Ponad 61% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, a odsetek osób z wyższym wykształceniem kształtuje się na poziomie 27%. Atrakcyjność inwestycyjna Lublina wynika także z podejmowanych przez władze miasta działań stymulujących współpracę lubelskich firm i rozwijających zasoby rynku pracy.

Żródło: outsourcingportal.eu, 19.06.2019; kurierlubelski.pl 12.04.2019

Wróć