Firmy członkowskie zapraszają: APA Sp. z o.o. – Wyzwania robotyzacji – czy roboty zabiorą nam pracę?

Gliwice, 16.04.2019

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w gliwickiej siedzibie APA Sp. z o.o. była automatyzacja procesów wsparcia i produkcyjnych. W pierwszej cześci warsztatów wysłuchaliśmy wykładów na temat ograniczeń idei przemysłu 4.0 i relacji między człowiekiem a robotem, a także o wyzwaniach robotyzacji i korzyściach płynących z robotyzacji procesów – zarówno produkcyjnych jak i biznesowych. Drugą część stanowiła panel dyskusyjny, podczas którego eksperci z różnych branż – m.in. z firm przemysłowych, IT, kancelarii prawnej oraz firmy doradczej debatowali na temat wpływu robotyzacji na rynek pracy. Zwieńczeniem wydarzenia było zwiedzanie APA Black House – inteligentnego budynku, w którym w można w praktyce obejrzeć zastosowanie nowoczesnych technologii i liczne przykłady automatyzacji.

Dziękujemy

APA Smart

KMPG w Polsce

Wróć