Czy pracujący w Polsce Ukraińcy wyjadą do Niemiec?

Co trzeci z ponad miliona pracujących w Polsce obywateli Ukrainy planuje wyjazd zarobkowy do Niemiec - wynika z raportu EWL S.A. i Studium Europy Wschodniej UW, przeprowadzonego w okresie od 17 kwietnia do 31 maja b.r. Głównym powodem, dla którego Ukraińcy pracujący w Polsce chcą wyjechać z Polski do Niemiec są wyższe płace (86,7%) oraz wyższy standard życia (44,4%), w tym lepsza opieka socjalna i bezpłatne szkolenia zawodowe i językowe.

Co piąta badana osoba chce wyjechać do Niemiec jeszcze w tym roku, czyli przed wejściem w życie nowej polityki migracyjnej RFN. Do roku 2020 niemiecki pracodawca zatrudniający pracownika spoza Unii Europejskiej jest zmuszony wykonać testy rynku pracy i udowodnić, że na określone miejsce pracy nie znalazł pracownika z Niemiec. Od stycznia 2020 r. nie będzie już takiej potrzeby, ale pozostałe wymagane standardy, takie jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji, czy znajomość języka niemieckiego, pozostaną niezmienne.
To właśnie brak znajomości języka niemieckiego może okazać się główną barierą uniemożliwiająca ukraińskim pracownikom wyjazd do Niemiec. Aż 70% badanych zadeklarowało zupełny brak znajomości niemieckiego.
 „Bardziej otwarty na migrantów rynek niemiecki na pewno będzie stanowił dużą konkurencję dla polskich firm. Częściowej migracji pracowników z Ukrainy do Niemiec nie da się zatrzymać, nie jesteśmy w stanie konkurować z Niemcami pod względem wysokości zarobków. Mimo to, jesteśmy dalecy od uznania nowych przepisów za 'czarny scenariusz' dla polskich firm. Zarówno wymagania stawiane kandydatom aplikującym do pracy w RFN, jak i bariera językowa, ograniczą skalę migracji ze Wschodu” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL S.A. W badaniu ankietowano 850 obywateli Ukrainy pracujących w Polsce.

Źródło: Deutsche Welle Polska, 19.06.2019

Wróć