AHK World Business Outlook - Jesień 2019

Zapraszamy do udziału w 3-minutowej ankiecie na temat koniunktury w gospodarce i sytuacji Państwa firm.

  • © Pixabay

Na podstawie anonimowych odpowiedzi przedsiębiorców z 90 państw opracujemy prognozy gospodarcze na najbliższych kilka miesięcy.
Wyniki opublikujemy w październiku na naszej stronie www.ahk.pl

 Link do ankiety»

Wróć