Partner Support Program (PSP)

Program PSP jest programem wsparcia skierowanym do partnerów współpracowników naszych Kontrahentów oddelegowanych do pracy w Polsce.

Wsparcie to polega na dostarczaniu niezbędnych informacji i sprawdzonych danych najbliższym członkom rodziny (partnerom) oddelegowanych pracowników w celu ułatwienia im przejścia przez cały proces aklimatyzacji w nowym środowisku życia.

Główną intencją PSP jest podniesienie kwalifikacji zawodowych najbliższych członków rodziny pracowników w nowym kraju pobytu, rozwój ich kariery oraz zaangażowania w życie społeczno-kulturalne.

W ramach projektu PSP oferujemy wsparcie w zakresie trzech filarów:

 

 

Poszukiwanie pracy i rozwój kariery

 • Wstępną rozmowę dotyczącą zapoznania z realiami rynku pracy oraz przebiegiem standardowego procesu rekrutacji w Polsce
 • Wspólne ustalenie planów dalszego rozwoju zawodowego
 • Poradę w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnychIndywidualny trening, przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Indywidualną pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy
 • Indywidualną konsultację w zakresie możliwości oraz warunków uprawiania wolnego zawodu

Dalsze kształcenie i rozwój kwalifikacji

 • Wspólne ustalenie potrzeb i wymagań w zakresie podnoszenia/zmiany kwalifikacji
 • Poradę w zakresie możliwości dalszego kształcenia
 • Poradę w zakresie dostępnych kursów językowych oraz ich przeprowadzenie
 • Indywidualną pomoc w wyszukiwaniu ofert studiów oraz ofert szkoleniowyc

W ramach wsparcia w procesie rozwoju zaangażowania w życie społeczno-kulturalne możemy:

 • Podpowiedzieć, w jaką działalność bądź w jakie czynności społeczno-kulturalne w Polsce warto się zaangażować
 • Pomóc w wyszukiwaniu odpowiednich organizacji, urzędów lub instytucji o profilu społeczno-kulturalnym