Język niemiecki

Znajomość języka angielskiego jest powszechna, znajomość języka niemieckiego – jest wyróżnikiem na rynku. Oferujemy fachowe kursy i egzaminy językowe.

 • Prowadzimy jedno- i dwudniowe intensywne minikursy języka niemieckiego specjalistycznego – np. Niemiecki dla finansistów, Obsługa wymagającego klienta po niemiecku, Energie odnawialne – Wie sage ich es auf deutsch i wiele innych
 • Przeprowadzamy audyty poziomujące i sprawdzające znajomość języka niemieckiego na poziomach od A1 do C1/C2 zgodnie z europejską ramą referencyjną
 • Organizujemy egzamin PWD poświadczający znajomość języka niemieckiego biznesowego na poziomie C1 (Certyfikat wydawany przez Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych)

Tutaj znajdziesz następujące oferty:

Szkolenia językowe

W celu poprawienia kompetencji językowych w różnych dziedzinach zapraszamy na kursy i szkolenie językowe dla specjalistów.

AHK Polska organizuje szkolenia językowe w formie otwartej i In-house w następujących tematach:

 • Niemiecki dla finansistów – Deutsch für Finanzfachleute
 • Niemiecki dla kadrowców i prawników – Arbeitsrecht auf Deutsch
 • Niemiecki dla specjalistów działów sprzedaży i marketingu – Deutsch für den Vertrieb
 • Prezentacje w języku niemieckim – Präsentieren auf Deutsch
 • Tematyka energetyczna – Energiewirtschaft – darüber sprechen und diskutieren
 • Komunikacja po niemiecku – Kommunikation auf Deutsch

Audyty poziomujące i sprawdzające

Oferta przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego języka niemieckiego przez AHK Polska dla pracowników Państwa przedsiębiorstwa

Oferujemy audyt znajomości języka niemieckiego ogólnego, biznesowego i specjalistycznego. Audyt może mieć charakter poziomujący (od A2 do C1) lub poświadczać posiadanie konkretnych kompetencji (np. prowadzenie prezentacji, sprzedaż przez telefon, korespondencja handlowa z klientem).

Zapewniamy profesjonalną i niezależną weryfikację kompetencji językowych, dostosowaną do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i konkretnej branży.

Poświadczamy umiejętności językowe prowadząc obszerną kartę uczestnika audytu i wydając certyfikat AHK.

Egzamin i międzynarodowy dyplom PWD

Osoby legitymujące się zdanym egzaminem Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) potrafią porozumieć się i zareagować adekwatnie do sytuacji w kontekście zawodowym i fachowym.

Egzamin odpowiada piątemu stopniowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba przystępująca do tego egzaminu potrafi:

 • zrozumieć kompleksowe ustne i pisemne informacje w języku niemieckim,
 • kompetentnie wyrażać w formie ustnej i pisemnej swoje opinie w dziedzinach zawodowych i gospodarczych,
 • pracować z kompleksowymi autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi w języku fachowym z dziedziny gospodarczej,
 • wypowiadać się ustnie w sposób poprawny językowo, zróżnicowany i odpowiedni w danym kontekście komunikacyjnym,
 • prowadzić poprawnie korespondencję zawodową.

Egzaminy PWD będą odbywać się w siedzibie AHK Polska w Warszawie przy ulicy Miodowej 14

Najbliższy egzamin planowany jest na marzec 2019.