Ochrona danych

Polityka prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie ofertą usług Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska). Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące ochrony danych.

Wszystkie dokumenty i pliki tworzyliśmy z zachowaniem maksymalnej staranności. Prosimy jednak uwzględnić, że mimo to nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji umieszczonych w ofercie.

Zasady prywatności dotyczące Google Analytics

Ponadto ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (cookies), pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Zebrane przez ciasteczka informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej przekazywane są z reguły do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej adres IP Państwa urządzenia jest jednak skracany przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach zrzeszonych w traktacie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informacje ogólne dotyczące i ochrony danych). Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();” w celu anonimizacji adresów IP, przy czym usuwany jest ostatni oktet.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane rejestrowane w ramach dostępu do oferty internetowej AHK Polska przekazujemy osobom trzecim, tylko jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy ustawowe lub postanowienia sądowe albo jeśli w przypadku ataków hakerskich na infrastrukturę internetową AHK Polska dane te są niezbędne do ścigania sprawców. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w innych celach komercyjnych ani niekomercyjnych.

Stosowanie plików cookie

Na niektórych stronach stosowane są pliki cookie, o których nie możemy Państwa poinformować. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczną akceptację plików cookies. Mogą Państwo jednak dezaktywować funkcję zapisywania plików cookies lub tak zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki, aby „ciasteczka” były zapisywane tylko na czas trwania danego połączenia internetowego.

Linki do stron innych oferentów

AHK Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach internetowych, do których prowadzą linki z oferty AHK Polska lub na których znajdują się linki kierujące do tej strony. Chodzi tu o oferty firm obcych, na których treść nie mamy wpływu i za które AHK Polska nie jest odpowiedzialna.

Prawa autorskie

Treść, informacje i materiały publikowane na stronie AHK Polska są chronione prawem autorskim. AHK Polska dopuszcza możliwość kopiowania treści, informacji oraz materiałów ze strony internetowej tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Odpowiedzialność za treści

Nie gwarantujemy poprawności wszystkich informacji publikowanych na stronie AHK Polska. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze strony internetowej i informacji w niej zawartych. Nie dotyczy to odpowiedzialności za umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

To samo dotyczy treści zawartych w naszych bazach danych. Ich podstawą są dane przekazywane dobrowolnie przez poszczególne firmy. Także w tym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystywania publikowanych informacji, chyba że ich podstawą jest umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Zdjęcia

Zdjęcia wykorzystywane na tej stronie internetowej pochodzą z baz materiałów graficznych Fotolia i iStockphoto. Nie dotyczy to zdjęć z imprez AHK Polska. Prawa do tych zdjęć należą do AHK Polska.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi prowadzenie działalności marketingowej.