Konferencje Giełdy Misje

AHK Polska organizuje corocznie wiele bilateralnych giełd kooperacji, wyjazdów studyjnych do Niemiec oraz konferencji dedykowanych aktualnym trendom.

Konferencje branżowe

Organizowane przez AHK Polska konferencje dedykowane są aktualnym trendom i kierunkom rozwoju w wybranych branżach. Posiadają aspekt bilateralny. Występują na nich eksperci oraz przedsiębiorcy z obu rynków. Są doskonałą okazją do pozyskania najświeższych informacji rynkowych, poznania nowinek technicznych oraz spotkań z potencjalnymi kontrahentami z rynku sąsiedniego.

Giełdy kooperacji

AHK Polska organizuje corocznie wiele bilateralnych giełd kooperacji. Giełdy dedykowane są jednej konkretnej lub wielu branżom. Ich celem jest stworzenie przedsiębiorcom z Polski i Niemiec możliwości nawiązania pierwszego kontaktu oraz rozmowy na temat możliwości współpracy.

Wyjazdy studyjne

Wyjazdy studyjne do Niemiec organizowane są dla przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji branżowych, jednostek administracji państwowej i samorządowej. Ich uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze stosowanymi w Niemczech w różnych obszarach rozwiązaniami i technologiami, odwiedzenia obiektów referencyjnych, jak też przeprowadzenia rozmów z dostawcami i użytkownikami konkretnych rozwiązań i technologii.

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?