Wniosek o członkostwo

Wypełnij wniosek o członkostwo już dziś i stań się częścią naszej społeczności.

Wniosek do pobrania

do wydrukowania, wypełnienia i dostarczenia

Pobierz

Warunki formalne:

  • Wypełniony formularz wniosku
  • Opłacona składka członkowska - 3500 PLN  *
  • Wyciąg z rejestru handlowego
  • Zapoznanie się ze statutem AHK Polska

* Dla członków mających siedzibę w Niemczech roczna opłata członkowska jest przeliczana na euro według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego roku