Spotkania

Organizujemy spotkania firm członkowskich z liderami biznesu, sceny politycznej i administracji państwowej w celu wymiany informacji i doświadczeń. Koncentrujemy się na działaniach, których pochodną jest możliwość nawiązania długofalowej współpracy biznesowej.

© Getty Images/Yuri_Arcurs

Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa Fundacji SP Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzejem Soldatym, czerwiec 2019

W czerwcowym posiedzeniu Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 wziął udział Prezes Fundacji Skarbu Państwa Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty, który przedstawił założenia, cele oraz planowane działania Platformy. Fundacja ma za zadanie wspierać procesy transformacji cyfrowej, wdrażania cyfrowych produktów i usług oraz implementacji modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych celów Fundacji jest również wzmacnianie kompetencji pracowników w obszarze przemysłu przyszłości oraz tworzenie kadr w tym zakresie.
Zaprezentowana idea działania Platformy jako integratora inicjatyw wspierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce wywołała ciekawą dyskusja na temat, czym jest naprawdę przemysł 4.0, jakie wyzwania stoją przed firmami sektora MŚP, ale również jakie korzyści niosą ze sobą technologie przemysłu przyszłości?


Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa UZP Huberta Nowaka, czerwiec 2019

W czerwcu odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. zamówień publicznych z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy aktualnych prac nad projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także inne kluczowe zagadnienia związane z realizacją zamówień na rzecz strony publicznej, takie jak waloryzacja kontraktów, równowaga kontraktowa, czy dobre praktyki. Prezes Nowak szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób nowa ustawa będzie dążyła do zrównoważenia stron w zamówieniach publicznych oraz przedstawił zamiar stworzenia powszechnego rejestru klauzul abuzywnych w umowach zamówieniowych.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się informacje na temat branżowych sądów koncyliacyjnych rozstrzygających spory umowne w sprawie zamówień publicznych oraz ogłoszeń w BZP o zrealizowanych umowach zamówieniowych.


Spotkanie z Prezydentem m. st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim, Maj 2019

W maju odbyło się spotkanie firm członkowskich izby z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Prezydent zaprezentował swoją strategię na rozwój Warszawy, jako miasta przyjaznego inwestorom oraz atrakcyjnego dla mieszkańców. Podkreślił zainteresowanie projektami w ramach PPP oraz dalszymi inwestycjami w obszarach infrastruktury, smart city oraz cyfrowej warstwy miasta. Pytania przedsiębiorców dotyczyły rozbudowy metra, uregulowania sieci parkingów w centrum oraz rozbudowy Park & Ride, inwestycji w obwodnicę miasta Warszawy, walki ze smogiem, gospodarki odpadami i ograniczeniem zużycia plastiku.


Wykład Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marka Prawdy, Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich, kwiecień 2019

Podczas Walnego Zgromadzenia Firm Członkowskich izby gościem honorowym był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.
Mówił o kryzysie formacji liberalnej w Europie i w tym kontekście wskazał na problemy poszczególnych krajów adresowane na szczebel europejski. W kontekście kryzysu migracyjnego czy decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE zaakcentował wyzwania globalne, jakim Unia stawia czoło. Zdaniem Dyrektora Marka Prawdy UE odzyskała zdolność sprawczą, a wyciągając lekcję z Brexitu zwraca szczególną uwagę na zarządzanie różnorodnością. Obecnie UE zaczyna więcej czasu poświęcać kwestiom obrony i polityki zagranicznej, a wyciągając wnioski z kryzysu i budując nowe rozwiązania znajduje się na etapie wyjaśniania swojej konstrukcji.


Posiedzenie z udziałem ministra gospodarki Brandenburgii prof. dr inż. Jörga Steinbach, marzec 2019

W marcu odbyło się spotkanie Komitetu Badań i Rozwoju AHK Polska z udziałem prof. dr inż. Jörga Steinbacha, ministra gospodarki landu Brandenburgia oraz delegacji z Niemiec. Podczas spotkania omawiano obszary wymagające innowacji zarówno w kraju związkowym Brandenburgia, jak i w Polsce. Członkowie Komitetu przedstawili polską gospodarkę w obszarze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, siłę innowacyjną przedsiębiorstw oraz ich zainteresowanie rozwiązaniami przemysłowymi 4.0. Zdaniem ministra Steinbacha szersza współpraca między brandenburskimi uniwersytetami i polskimi uczelniami technicznymi oferuje obu stronom duży potencjał rozwoju. Partnerzy dyskusji rozmawiali o przemyśle 4.0, rozwoju sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej w kontekście realizowanych projektów pomiędzy polskimi firmami i instytucjami z Niemiec, jak również konkurencji zagranicznej.


Spotkanie z Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz, luty 2019

Program Energia Plus, zmierzający do rozwoju energetyki prosumenckiej, zmiany w zasadach refundacji leków, wsparcie dojrzałych faz działalności startupów i przejrzystość zamówień publicznych – to tylko wybrane zagadnienia, o których przedsiębiorcy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej rozmawiali w poniedziałek z minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwigą Emilewicz. W swoim welcome speech do przedsiębiorców minister wskazała główne wyzwania w obszarze podnoszenia innowacyjności gospodarki w okresie 2-3 lat, m.in.: wprowadzanie kolejnych zachęt dla firm do inwestowania w innowacje (innovation box), zmianę kryteriów wspierania inwestycji w kierunku realizacji innowacyjnych projektów (ustawa o SSE) oraz współpracę z instytutami B+R, także z obszaru innych państw. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 przedsiębiorców.


Posiedzenie Komisji ds. Compliance z Podsekretarzem Stanu MS Marcinem Warchołem, październik 2018

Tematem październikowego posiedzenia komisji był projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości - Wiceminister Marcin Warchoł oraz Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Tomasz Darkowski, odpowiedzialni w resorcie za projektowaną ustawę. Przedstawiciele resortu sprawiedliwości zaprezentowali założenia do projektu i aktualny stan prac. Dyskusja dotyczyła regulacji instytucji sygnalisty, kwestii związanych z postępowaniem w przypadku wykrycia nieprawidłowości oraz obaw przedsiębiorców dotyczących projektowanych przepisów.


Spotkanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim, maj 2018

W maju 2018 r. odbyło się spotkanie firm członkowskich izby z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim. W spotkaniu wziął udział Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel. Wydarzenie otworzyła i moderowała Prezes izby Anna Włodarczyk - Moczkowska. Tematy rozmowy koncentrowały się wokół innowacyjności i efektywności przemysłu, zwiększenia efektywności inwestycji i poprawy otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców oraz funduszy europejskich. Minister Kwieciński wskazywał na rangę i dynamikę wzrostu polsko-niemieckiej wymiany handlowej. Poziom obrotów handlowych osiągnął w 2017 r. rekordową wartość ok. 100 mld EUR, polski eksport wyniósł 51,5 mld EUR, a import - 42,9 mld EUR. Minister podkreślił również dobrą współpracę w zakresie inwestycji. Wielkość niemieckich inwestycji w Polsce według danych na koniec 2016 roku wyniosła 29,2 mld euro, co daje drugie miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych w Polsce.