Komisje

Praca w komisjach AHK Polska to jedna z kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych zagadnień gospodarczych, bądź w danej branży. Komisje zapewniają forum dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w gronie biznesowym oraz dają firmom możliwość dialogu z przedstawicielami administracji państwowej. Każda komisja prowadzona jest przez przewodniczących - wolontariuszy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i dążą do zidentyfikowania najważniejszych zagadnień mających wpływ na działalność firm zrzeszonych w komisji. Sektory i tematy reprezentowane przez komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz i energię, zamówienia publiczne, innowacje, edukację zawodową, prawo i podatki, budownictwo, transport i logistykę, ochronę środowiska i energie odnawialne, rynek pracy.

Image Alternative Text
© iStock-867730516

Komisja ds. Compliance

Komisja ds. compliance ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy firmami członkowskimi izby oraz wypracowywanie nowych standardów i wzorów organizacyjnych na potrzeby firm, a tym samym przyczynienie się do rozwoju kultury Compliance.

Image Alternative Text
© iStock.com/i-Stockr

Komisja ECONET POLAND

Komisja ECONET POLAND powołana została do życia w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii, jej wydajności oraz techniki ochrony środowiska

Image Alternative Text
© iStock-525968746

Komisja ds. Gazu i Energii

Celem komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie zliberalizowanego rynku gazu ziemnego w Polsce opartego na pełnej implementacji dyrektyw i pozostałych przepisów unijnych

Image Alternative Text
© Getty Images/nd3000

Komisja Kształcenia Zawodowego

Celem Komisji jest: promocja kształcenia zawodowego, w szczególności na rzecz podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego, finansowania kształcenia nauczycieli zawodu i wspierania praktycznej nauki w zakładach pracy

Image Alternative Text
© iStock.com/Alija

Komisja Logistyki

Głównym celem komisji jest stworzenie platformy kontaktów i bezpośredni dialog firm i biznesu z przedstawicielami władzy, wymiana doświadczeń, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty i konsekwencje wprowadzanych w życie uchwał i rozporządzeń

Image Alternative Text
© Getty Images/aaaaimages

Komisja ds. Zamówień Publicznych

Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce

Image Alternative Text
© iStock.com/andrei_r

Komisja Podatkowa

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego

Image Alternative Text
© Getty Images/spainter_vfx

Komisja ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową

Image Alternative Text
© Getty Images/MicroStockHub

Komisja ds. legal tech

Wsłuchując się w potrzeby biznesu, chcielibyśmy zainteresować Państwa – zarówno wewnętrzne działy prawne jak i kancelarie - tematem legal tech i najnowszymi trendami w tym zakresie w Europie i na świecie

Image Alternative Text
© Getty Images/XtockImages

Komisja ds. trendów na rynku pracy

Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim management, employer branding/ employer management, digitalizacja pracy a jej efektywność

Image Alternative Text
©

Grupa Farmaceutyczno-Medyczna

Grupa Farmaceutyczno-Medyczna działa przy izbie od roku 2009 i jej głównym zadaniem są, poza integracją branży w ramach izby, wspólne działania na rzecz wprowadzenia koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia

Image Alternative Text
©

Regulamin

Regulamin prac komisji