Komisja Podatkowa

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego

© iStock.com/andrei_r

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, formułowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, identyfikacja i analiza barier podatkowych dla rozwoju przedsiębiorczości, a także dialog i wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa podatkowego z przedstawicielami administracji skarbowej oraz przedsiębiorcami. Podejmowane będą także inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i poprawy klimatu inwestycyjnego.

Członkami Komisji są: 

 • Advicero Tax Sp. z o.o. 
 • Dr. Klein Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH
 • JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • JRD Sp. z o.o. 
 • KOZLOWSKI Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
 • PKF Osnabrück WMS Treuhand GmbH 
 • PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK. 
 • PWC Sp. z o.o. 
 • Rödl Kancelaria Prawna sp.k.
 • Schampera Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.
 • STRABAG BRVZ Sp. z o.o.
 • Tax Benefit Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
 • Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Przewodniczący Komisji Podatkowej:
Paweł Suliga
Managing Director
Dr. Klein Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH 


Otwarte posiedzenie komisji, czerwiec 2019

Podatki w rozliczeniach transgranicznych firm pomiędzy Polską i Niemcami

Unikanie podwójnego opodatkowania w rozliczeniach podatkowych polskich spółek prowadzących działalność w Niemczech w formie tzw. zakładu podatkowego i stosowanie Joint Tax Audit polskiej i niemieckiej administracji skarbowej były tematami czerwcowego (12.06.2019) posiedzenia Komisji ds. Podatków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów Brandenburgii i polskiego resortu finansów, przedsiębiorcy stosujący rozliczenia transgraniczne i przedstawiciele branży doradztwa podatkowego.

Polska firma prowadząca w Niemczech działalność w formie zakładu podatkowego co do zasady powinna stosować wytyczne dla alokacji kosztów i przychodów zgodne z AOA (Authorized OECD Approach). Mimo iż nie zostały one implementowane w dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Niemcami (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA), niemieckie urzędy podatkowe wychodzą z założenia, że zarówno Polska, jak i Niemcy, jako państwa OECD, zastosują je w transgranicznych rozliczeniach – podkreśla Steffen Klisch z Ministerstwa Finansów Brandenburgii.

„Jeśli nie dogadamy się na poziomie urzędów, to podwójne opodatkowanie polskich spółek operujących w Niemczech będzie zasadą, bo firmy w Polsce i w Niemczech stosować będą inne zasady alokacji przychodów i kosztów.” – mówi doradca podatkowy Dr Klein Dr Monstermann Int Tax Services i przewodniczący Komisji ds. podatków AHK Polska, Paweł Suliga. Niezastosowanie AOA w rozliczeniach podatkowych spółek operujących na terenie Niemiec może z kolei skutkować tym, że niemiecki urząd podatkowy w okresie 4 lat od rozliczenia podatku może upomnieć się o korektę.

Rozwiązanie problemu leży w wypracowaniu ujednoliconej podstawy opodatkowania pomiędzy oboma krajami. Jak mówi Marcin Konopacki z firmy Strabag, wszelkie procedury mające na celu ujednolicenie rozliczeń podatków w kontekście międzynarodowym są cenne. Wskazuje przy tym, że połączona kontrola polskich i niemieckich organów skarbowych (tzw. Joint Tax Audit) wynika z dyrektywy europejskiej i powinna być implementowana w Polsce. „Będzie ona czyścić gospodarki z firm, które stosują niedozwolone zasady rozliczeń i wpływać pozytywnie na wizerunek przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym” – mówi Konopacki. Dodaje jednak, że te kontrole powinny być celowe, wdrażane tam, gdzie istnieje podejrzenie łamania przepisów.

Partnerem wydarzenia była kancelaria Dr. Klein Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH.