Komisja ECONET POLAND

Komisja ECONET POLAND powołana została do życia w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii, jej wydajności oraz techniki ochrony środowiska

© iStock.com/i-Stockr

Komisja ECONET POLAND powołana została do życia w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii, jej wydajności oraz techniki ochrony środowiska. Zamierzenia Komisji to budowa grup eksperckich w celu wymiany informacji i kontaktów, dyskusje z decydentami administracji publicznej oraz opiniowanie i analiza projektów prawnych.

Koordynator Projektu ECONET POLAND:
Christian Schnell
Solivan Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska