Komisja ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową

© Getty Images/spainter_vfx

Komisja powołana została w marcu 2016 pod nazwą Komisja ds. innowacyjności.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i władz lokalnych. Kanwą do powstania komisji był Szczyt Innowacyjności w Berlinie w 2015 roku zorganizowany przez DIHK, Pracodawców RP, Ambasadę RP w Berlinie i AHK Polska, podczas którego dyskutowano na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi naukowcami i przedsiębiorcami.

Ze względu na obszary zainteresowania członków Komisji i specyfikę jej funkcjonowania, Komisja w czerwcu 2019 podjęła decyzję o zmianie nazwy na Komisję ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0.

 Członkami Komisji są firmy członkowskie izby:

 • APA sp. z o.o. 
 • A1 Europe sp. z o.o. 
 • BASF Polska sp. z o.o. 
 • BOSCH Rexroth sp. z o.o. 
 • FEV Polska sp. z o.o. 
 • Indigobird sp. z o.o. 
 • KKP Legal LLP LARS Co sp. z o.o. 
 • Neurosoft sp. z o.o. 
 • Robert Bosch sp. z o.o. 
 • REC a GlobalLogic Company 
 • Science PR sp. k.
 • Siemens sp. z o.o. 
 • SITECH sp. z o.o. 
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 
 • ZUPBADURA sp. z o.o.

Udział w pracach Komisji w charakterze instytucji wspierającej zadeklarowały: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ambasada Niemiec w Warszawie, WCTT Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Centrum Fraunhofer Zarządzania Internacjonalizacją i Ekonomii Wiedzy IMW, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Cele Komisji to:

 • kształtowanie świadomości rynku i klientów oraz wymiana doświadczeń zmierzające do zaadaptowania rozwiązań technologicznych przemysłu 4.0
 • stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w zakresie finansowania projektów badawczych oraz ich komercjalizacji 
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową 
 • tworzenie i składanie programów konsorcyjnych oraz włączenie się w prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych dotyczących innowacyjności

 W ramach prac Komisji ds, innowacyjności 1 lutego 2017 powołane zostały do życia dwie grupy robocze:

 • Grupa robocza ds. transferu technologii
 • Grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych.

 

Przewodniczący Komisji:
Ewa Mikos
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Governmental Affairs
Siemens sp. z o.o.


Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa Fundacji SP Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzejem Soldatym, czerwiec 2019

W czerwcowym posiedzeniu Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 wziął udział Prezes Fundacji Skarbu Państwa Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty, który przedstawił założenia, cele oraz planowane działania Platformy. Fundacja ma za zadanie wspierać procesy transformacji cyfrowej, wdrażania cyfrowych produktów i usług oraz implementacji modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych celów Fundacji jest również wzmacnianie kompetencji pracowników w obszarze przemysłu przyszłości oraz tworzenie kadr w tym zakresie.
Zaprezentowana idea działania Platformy jako integratora inicjatyw wspierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce wywołała ciekawą dyskusja na temat, czym jest naprawdę przemysł 4.0, jakie wyzwania stoją przed firmami sektora MŚP, ale również jakie korzyści niosą ze sobą technologie przemysłu przyszłości?


Posiedzenie z udziałem ministra gospodarki Brandenburgii prof. dr inż. Jörga Steinbach, marzec 2019

W marcu odbyło się spotkanie Komitetu Badań i Rozwoju AHK Polska z udziałem prof. dr inż. Jörga Steinbacha, ministra gospodarki landu Brandenburgia oraz delegacji z Niemiec. Podczas spotkania omawiano obszary wymagające innowacji zarówno w kraju związkowym Brandenburgia, jak i w Polsce. Członkowie Komitetu przedstawili polską gospodarkę w obszarze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, siłę innowacyjną przedsiębiorstw oraz ich zainteresowanie rozwiązaniami przemysłowymi 4.0. Zdaniem ministra Steinbacha szersza współpraca między brandenburskimi uniwersytetami i polskimi uczelniami technicznymi oferuje obu stronom duży potencjał rozwoju. Partnerzy dyskusji rozmawiali o przemyśle 4.0, rozwoju sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej w kontekście realizowanych projektów pomiędzy polskimi firmami i instytucjami z Niemiec, jak również konkurencji zagranicznej.


Posiedzenie Grupy roboczej ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych, listopad 2018

W przeddzień COP24 w Katowicach spotkała się w Warszawie Grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych. Tematem spotkania były strefy ograniczonego transportu w miastach. Informację na temat "Stref niskoemisyjnego transportu w Krakowie" przestawił Łukasz Franek - Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, a o przyszłości polityki transportowej w Warszawie opowiedział Marcin Wróblewski z Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy.
Projekt carsheringu i doświadczenia w tym obszarze przedstawił Paweł Błaszczak, 4mobility. Całość informacji podsumował korzystając z raportu przygotowanego przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych w tym temacie Jacek Mizak.

Wydarzenia moderowali Marcin Korolec i Krzysztof Bolesta, FPPE.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych była partnerem merytorycznym spotkania.