B2G

Reprezentujemy firmy w kontaktach z administracją publiczną opierając się na kompetencjach ekspertów i know-how izby. Podążamy za oczekiwaniami firm członkowskich w zakresie poruszanych tematów, identyfikujemy obszary istotne dla stabilnego rozwoju gospodarczego przedsiębiorców.

© iStock.com/alvarez

Stanowiska izby i gremiów w izbie działających: