Business to Government

Image Alternative Text
© Getty Images/shironosov

Komisje

Praca w komisjach AHK Polska to jedna z kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych zagadnień gospodarczych, bądź w danej branży. Komisje zapewniają forum dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w gronie biznesowym oraz dają firmom możliwość dialogu z przedstawicielami administracji państwowej.

 

Każda komisja prowadzona jest przez przewodniczących - wolontariuszy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i dążą do zidentyfikowania najważniejszych zagadnień mających wpływ na działalność firm zrzeszonych w komisji. Sektory i tematy reprezentowane przez komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz i energię, zamówienia publiczne, innowacje, edukację zawodową, prawo i podatki, budownictwo, transport i logistykę, ochronę środowiska i energie odnawialne, rynek pracy.

Image Alternative Text
© iStock.com/alvarez

B2G

Reprezentujemy firmy w kontaktach z administracją publiczną opierając się na kompetencjach ekspertów i know-how izby. Podążamy za oczekiwaniami firm członkowskich w zakresie poruszanych tematów, identyfikujemy obszary istotne dla stabilnego rozwoju gospodarczego przedsiębiorców.

Image Alternative Text
© Getty Images/Yuri_Arcurs

Spotkania

Organizujemy spotkania firm członkowskich z liderami biznesu, sceny politycznej i administracji państwowej w celu wymiany informacji i doświadczeń. Koncentrujemy się na działaniach, których pochodną jest możliwość nawiązania długofalowej współpracy biznesowej.