gru 07

Największa od lat nowelizacja CIT - co nas czeka w roku 2018?

Głównym celem zmian, jak wynika z uzasadnienia projektu, jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych i przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego, w szczególności zapobieganie transferowi zysków za granicę przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Tym niemniej projektowane zmiany będą dotyczyć wszystkich podatników, a nie tylko przedsiębiorstw powiązanych i obejmą niemal każdy obszar ich działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zmiany w wersji, która zostanie ostatecznie uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw, co zgodnie z prawem powinno nastąpić do końca listopada 2017 r. Do tego czasu znajdujący się w Sejmie projekt prawdopodobnie ulegnie jeszcze dalszym modyfikacjom.

Pliki do pobrania

Program

Powrót do listy