Polscy przedsiębiorcy w Niemczech

Perspektywy dla działalności w Niemczech zdecydowanie dobre

Polscy przedsiębiorcy chwalą sobie prowadzenie biznesu w Niemczech i polecają niemiecki rynek jako kierunek ekspansji zagranicznej – taki wniosek płynie z drugiej już edycji badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2017 r. wśród polskich firm działających za Odrą. Celem badania była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą.

Wróć