Publikacje

Polsko-niemieckie relacje biznesowe - liczby i fakty. Zapraszamy do lektury raportów gospodarczych opracowanych we współpracy z naszymi Partnerami.

Polsko-niemieckie relacje biznesowe - liczby i fakty.

Zapraszamy do lektury raportów gospodarczych opracowanych we współpracy z naszymi Partnerami: Deloitte, Polityką Insight i innymi izbami bilateralnymi.

Rynek pracy wyzwaniem,kształcenie zawodowe szansą
Publikacja AHK Polska, grudzień 2017

Co przyniosły inwestycje zagraniczne
Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu, marzec 2017

Polska atrakcyjna kadrami i niespokojna politycznie
Ankieta koniunkturalna 2017, 04.2017

Inwestycje w Polsce. Niewyczerpany potencjał.

Raport Deloitte i AHK Polska, 2017