Region Zachodni

Przedstawicielstwo AHK Polska w Poznaniu obejmuje trzy województwa: Wielkopolskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie. Do najważniejszych ośrodków na tym obszarze należą: Poznań, Szczecin, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wśród naszych firm członkowskich jest wiele firm polskich oraz niemieckich czemu sprzyja między innymi bliskość granicy polsko-niemieckiej.

© Fotolia/Boris Stroujko

Firmy członkowskie w Poznaniu spotykają się w ciekawych i unikalnych miejscach. Co roku odbywają się także spotkania świąteczne oraz rodzinne pikniki letnie, umożliwiające bliższe poznanie się, a tym samym lepszą współpracę na polu biznesowym.

Aktualne wydarzenia Regionu Zachodniego znajdą Państwo w kalendarzu