Windykacja

Nie możesz wyegzekwować zaległych płatności od partnera biznesowego z Niemiec? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Europejskie Postępowanie Nakazowe i ze wsparcia AHK Polska.

© iStock/Martin Barraud

AHK Polska oferuje firmom pomoc w zakresie przygotowania i wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ).

Nasze czynności obejmują w szczególności:

  • weryfikację, czy w danym przypadku spełnione zostały przesłanki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1896/2006 ustanawiającym postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty w szczególności, czy przedmiotowa sprawa należy do kategorii spraw transgranicznych, dane roszczenie objęte jest zakresem obowiązywania rozporządzenia etc.
  • obliczenie wysokości opłat sądowych
  • wypełnienie w języku niemieckim formularza pozwu
  • w razie wniesienia sprzeciwu przez stronę przeciwną, doradztwo odnośnie możliwości podjęcia stosownych kroków prawnych, oraz w razie potrzeby udzielenie pomocy przy wyborze adwokata niemieckiego władającego językiem polskim, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa handlowego i/lub cywilnego
  • ustalenie, jaki organ na terenie Niemiec jest właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w danej sprawie.