Anomia pracownicza

Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach była tematem dyskusji październikowej Komisji HR. Dariusz Ambroziak oraz Mieszko Maj z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa przedstawili zagadnienia dotyczące miedzy innymi definicji zjawiska, jego charakterystyki oraz metod j kontroli zapobiegania. Uczestnicy spotkania zapoznali się z modelem trzech sił anomii pracowniczej: diagnozy, przeciwdziałania i ewaluacji. Poruszyli kwestie dotyczące mapy ryzyka anomii oraz narzędzi służących niwelowaniu występowania tego zjawiska w organizacjach.