Warszawa, Komisja Logistyki

Ausschusse, Ausschuss Logistik, Bericht Download event
Begin:
07.03.2017 | 10:00
End:
- 12:00
Location:
Warszawa

Komisja Logistyki w siedzibie AHK Polska

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako priorytetowy program rozwoju gospodarczego Polski oraz możliwości wykorzystania funduszy unijnych w aktualnej perspektywie finansowej były tematem marcowego spotkania Komisji Logistyki AHK Polska.

Gościem spotkania był pan Grzegorz Mickiewicz, Doradca Sekretarza Stanu, Członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Gabinetu Politycznego Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów. Przedstawi on uczestnikom zagadnienia związane z 5 filarów rozwoju gospodarczego Polski, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz największych wyzwań stojących przed Polska w strategii krótkoterminowej i długoterminowej.