Warszawa, Komisja Logistyki

Ausschusse, Ausschuss Logistik, Bericht Download event
Begin:
27.03.2017 | 10:00
End:
- 12:00
Location:
Warszawa

Komisja Logistyki w siedzibie AHK Polska

Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad był gościem marcowego spotkania Komisji Logistyki AHK Polska.

Tematami rozmów uczestników były kwestie związane z realizacją polityki transportowej w zakresie dróg krajowych, planami wykorzystania funduszy unijnych w aktualnej perspektywie finansowej, jak również wyzwań, jakie kwestie te stawiają przed firmami. Żywą dyskusję uczestników wzbudziły zagadnienia dotyczące m.in. planów inwestycyjnych GDDKiA, ujednoliconego systemu opłat za autostrady, koordynacji rozwoju transportu drogowego, kolejowego i morskiego.