FAMOT Pleszew rekrutuje do swojej pierwszej klasy patronackiej - Technik mechatronik

Bericht Download event
Begin:
12.04.2017 | 11:00
End:
- 14:00
Location:
Pleszew

FAMOT Pleszew rekrutuje do swojej pierwszej klasy patronackiej

Klasa w zawodzie technik mechatronik ma powstać od 1 września 2017 w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. Uczniowie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie oraz w fabryce FAMOT na Wydziałach Montażu, Obróbki Mechanicznej, w Dziale Jakości i Utrzymania Ruchu. Dzięki temu pod okiem specjalistów zdobędą cenne umiejętności i przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Pod koniec nauki na podstawie wewnętrznego egzaminu otrzymają certyfikaty FAMOTU i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Absolwenci wyróżniający się wiedzą i umiejętnościami będą mieli szansę na zatrudnienie w firmie FAMOT i międzynarodowym koncernie DMG MORI.

Ulotka klasy patronackiej - Technik mechatronik

Inicjatywa utworzenia klasy patronackiej firmy FAMOT znalazła poparcie wśród lokalnych władz. W dn. 12.04.2017 odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie promocji klasy patronackiej FAMOT Pleszew oraz wspierania kolejnych przedsięwzięć służących popularyzacji kształcenia zawodowego i nowoczesnych technologii. List intencyjny podpisali: dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Artur Kukuła, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie Roman Paruszewski, prezes FAMOT Pleszew Sp. z o.o. Zbigniew Nadstawski, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Michael Kern, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek.       

W uroczystości wzięli udział nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ZST, kierownicy działów w firmie FAMOT, którzy będą odpowiedzialni za organizację zajęć praktycznych, dyrektorzy szkół gimnazjalnych z powiatu pleszewskiego oraz dziennikarze. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić fabrykę FAMOT.