Prawo

Doradztwo dla polskich firm w Niemczech

Doradztwo dla polskich firm w Niemczech

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa doradza polskim przedsiębiorcom przy realizacji projektów ekspansyjnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Nasza Izba jest oficjalnie uznaną przez Deutscher Industrie- und Handelskammertag („DIHK”) niemiecką Zagraniczną Izbą Handlową (Auslandshandelskammer Polen – w skrócie: „AHK Polska”). Jesteśmy organizacją non-profit. Wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim jest naszym celem statutowym i misją. Nasze usługi doradcze są dotowane ze środków budżetowych Republiki Federalnej Niemiec. Doradztwo świadczone jest w ścisłej kooperacji z niemieckimi instytucjami federalnymi i związkowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w RFN oraz w bardzo bliskiej współpracy z niemieckimi kancelariami prawnymi i podatkowymi będącymi członkami AHK Polska. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego biura w Warszawie na bezpłatne spotkanie informacyjne. 

Otwarcie filii Państwa firmy w Niemczech

Otwarcie filii Państwa firmy w Niemczech

Wsparcie polskich przedsiębiorców w Niemczech

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa aktywnie wspiera ekspansję polskich przedsiębiorców  na rynek niemiecki. Pomagamy przy założeniu przedsiębiorstwa w Niemczech poprzez aktywnie uczestnictwo w procedurach  rejestracyjnych spółek GmbH  jak też oddziałów polskich spółek w Niemczech.

Pośredniczymy w nawiązaniu kontaktu z niemieckimi Izbami Przemysłowo-Handlowymi (IHK),  niemieckim notariuszem, niemieckim sądem i urzędem skarbowym.  Zapewniamy  płynną komunikację w języku polskim. Wyjaśniamy odmienności niemieckiego prawa gospodarczego. Informujemy o treści niemieckich przepisów oraz służymy pomocą przy ich interpretacji. Dbamy o właściwą formę przy przygotowaniu dokumentacji dla niemieckich urzędów i sądów oraz o należytą jakość tłumaczeń.  

W ramach doradztwa w zakresie zakładania przedsiębiorstwa w Niemczech AHK Polska współpracuje ściśle z federalnymi oraz związkowymi agencjami ds. rozwoju przedsiębiorczości. Instytucje te świadczą na rzecz przedsiębiorców zagranicznych nieodpłatne usługi doradcze odnośnie planowanych inwestycji i przedsięwzięć na terenie Niemiec w szczególności w kwestiach finansowania, pozyskiwania dotacji, wyboru lokalizacji etc. We współpracy z wzmiankowanymi jednostkami pomożemy zainteresowanym przedsiębiorcom problemy te rozwiązać.

Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku, gdy noszą się Państwo z zamiarem rejestracji niemieckiej GmbH lub oddziału w Niemczech. Przyjaźnie i skutecznie przeprowadzimy Państwa przez poszczególne fazy rejestracji, przygotujemy czynności notarialne w Niemczech, zapewnimy wsparcie tłumacza. Przedstawimy Państwu również oferty  niemieckich biur księgowych i znajdziemy odpowiedni do celów rejestracji Państwa przedsiębiorstwa adres.

Oferujemy także nasze wsparcie w zakresie przygotowania umów handlowych według prawa niemieckiego oraz niemieckich umów o pracę.

Naszym atutem są biegle władający językiem polskim prawnicy niemieccy oraz status prawny oficjalnie uznanej przez niemiecki rząd federalny Zagranicznej Izby Handlowej (AHK).

Transgraniczne świadczenie usług budowlanych w Niemczech

Weryfikacja firmy z Niemiec / odpisy z niemieckich rejestrów

Weryfikacja firmy z Niemiec / odpisy z niemieckich rejestrów

Nie ryzykuj! Sprawdź firmę z Niemiec przed podjęciem współpracy. Zamów odpis lub raport handlowy.  

Szczególnie istotnym aspektem w relacjach między polskimi i niemieckimi firmami, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego oraz związanej z tym utraty płynności finansowej przez niektórych przedsiębiorców, jest wnikliwa analiza sytuacji ekonomicznej przyszłego partnera handlowego. Instrumentami umożliwiającymi weryfikację położenia finansowego kontrahenta oferowanymi przez AHK Polska są:

  • odpisy z niemieckiego Rejestru Handlowego (Handelsregisterauszüge) i zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (Gewerbeauszüge) oraz
  • raporty handlowe pozwalające na wielopłaszczyznowe sprawdzenie sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy.

Prawo pracy

Prawo pracy

Jeżeli rozważacie Państwo podjęcie zatrudnienia jako przedstawiciel handlowy dla niemieckiego pracodawcy proszę pamiętać, że umowa o pracę powinna być sporządzona w języku polskim i, co do zasady, odpowiadać wymogom polskiego prawa pracy, zaś składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy należy odprowadzać na rzecz ZUS i polskiego Urzędu Skarbowego. Nasza Izba służy wsparciem dla Państwa przyszłego pracodawcy w zakresie przygotowania umowy o pracę i dokonywania comiesięcznych rozliczeń.

Europejskie postępowanie nakazowe

Europejskie postępowanie nakazowe

Nie możesz wyegzekwować długu od partnera biznesowego z Niemiec. Borykasz się z problemem odzyskania należności od niemieckiej firmy. Skorzystaj z możliwości jakie daje Europejskie Postępowanie Nakazowe i wsparcia AHK Polska.

Wychodząc naprzeciw coraz częściej występującym w obrocie gospodarczym sytuacjom, w których przedsiębiorcy borykają się z problemem pozasądowego wyegzekwowania należnych im płatności, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje firmom, względem których nierzetelny kontrahent z siedzibą w RFN nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, pomoc w zakresie przygotowania i wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ). Nasze czynności obejmują w szczególności:

  •  weryfikację, czy w danym przypadku spełnione zostały przesłanki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1896/2006 ustanawiającym postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty w szczególności, czy przedmiotowa sprawa należy do kategorii spraw transgranicznych, dane roszczenie objęte jest zakresem obowiązywania rozporządzenia etc.
  • ustalenie właściwości sądu
  • obliczenie wysokość kosztów sądowych
  • wypełnienie w języku niemieckim formularza pozwu oraz stosownie do sytuacji załączników 1 i/lub 2
  • w razie wniesienia sprzeciwu przez stronę przeciwną, doradztwo odnośnie możliwości podjęcia stosownych kroków prawnych, oraz w razie potrzeby udzielenie pomocy przy wyborze adwokata niemieckiego władającego językiem polskim, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa handlowego i/lub cywilnego
  • ustalenie, jaki organ na terenie Niemiec jest właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w danej sprawie.

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze

Serwis tłumaczeniowy AHK Polska oferuje najwyższej jakości tłumaczenia tekstów prawniczych i dokumentów przygotowywane przez wykwalifikowany zespół doświadczonych tłumaczy przysięgłych.

Kontakt

Eliza Oknińska

Manager
Prawo Pracy, Europejskie Postępowanie Nakazowe

+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
Napisz e-mail

Roland Fedorczyk

Dyrektor
Prawo i Podatki

+48 22 53 10 519
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Usługi budowlane w Niemczech

Broszura informacyjna 
„Świadczenie usług budowlanych w Niemczech". zobacz ofertę

Płaca minimalna w Niemczech

Broszura informacyjna Płaca minimalna w Niemczech (Mindestlohn)

GmbH w wersji „mini”

"Emocje tych polskich przedsiębiorców, którzy cierpią na niedobór kapitału, wzbudza odmiana niemieckiej spółki z o.o. Przeczytaj artykuł