Opakowania i ochrona środowiska


Obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku

Na mocy rozporządzenia o opakowaniach (Verpackungsverordnung) producenci, importerzy i dystrybutorzy na terenie Republiki Federalnej Niemiec zobowiązani są do przystąpienia do jednego z dziewięciu dualnych systemów odbioru i odzysku, tj. licencjonowania opakowań jednostkowych wprowadzanych do obrotu. Opakowania jednostkowe to opakowania, które – w odróżnieniu od opakowań zbiorczych i transportowych – klient zabiera razem z towarem do domu.

Rozporządzenie to ma kluczowe znaczenie dla producentów polskich, którzy wprowadzają na rynek niemiecki produkty, bowiem to na nich ciąży obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku. Wprowadzanie do obiegu nielicencjonowanych opakowań jednostkowych jest zabronione pod rygorem kary pieniężnej w wysokości do 50.000 EUR za każdy artykuł.

 Warto zaznaczyć, że nie ma już konieczności umieszczania na opakowaniach Zielonego Punktu (tzw. Der Grüne Punkt). Należy jednak uiścić opłaty licencyjne oraz, co równie ważne i wymagane prawem, złożyć oświadczenie o ilości i rodzaju wprowadzonych opakowań we właściwej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Niemczech do dnia 1 maja każdego roku. Obowiązek składania tych dodatkowych oświadczeń następuje w razie przekroczenia następujących ilości: 80.000 kg opakowań szklanych, 50.000 kg opakowań z papieru i tektury oraz 30.000 kg opakowań z tworzyw sztucznych. Informacje na ten temat zawarte są na stronie internetowej https://www.ihk-ve-register.de/. Niezależnie od ilości wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań istnieje obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku.

W związku ze wzmożonymi kontrolami i zakazem sprzedawania produktów nielicencjonowanych na rynku niemieckim podpisanie umowy licencyjnej ułatwia nawiązanie kontaktów z kolejnymi kontrahentami.

Podmiotom, którzy wprowadzają produkty na rynek niemiecki, AHK Polska oferuje kompleksową pomoc w przystąpieniu do dualnego systemu odbioru i odzysku firmy Landbell AG für Rückholsysteme.  Firma ta jako pierwsza przełamała monopol DSD, oferując konkurencyjny cenowo dualny system odbioru i odzysku. Na zlecenie klientów prowadzi regularną zbiórkę, segregację i recykling zużytych opakowań zgodnie z wytycznymi niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach.

Szczegółowe informacje na temat dualnego systemu odbioru i odzysku LANDBELL oraz obowiązku uiszczania opłat licencyjnych od produktów wprowadzanych na rynek niemiecki otrzymacie Państwo w dziale Indywidualnego Doradztwa Rynkowego AHK Polska.

 

 

Kontakt

Paweł Kwiatkowski

Manager
Indywidualne Doradztwo Rynkowe

+48 22 53 10 511
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail


Dualny system odbioru i odzysku

więcej