Indywidualne doradztwo rynkowe

Key Account Management (indywidualne pozyskiwanie klientów)

Key Account Management (indywidualne pozyskiwanie klientów)

Jako przedstawicielstwo gospodarki niemieckiej na rynku polskim jesteśmy zdecydowanie lepiej odbierani przez Państwa potencjalnych klientów. W ramach usługi Key Account Management ustalany z Państwem strategię zbytu i przejmujemy proces sprzedaży.

Docieramy do osób decyzyjnych, przedstawiamy Państwa produkty/usługi i pobudzamy zainteresowanie. Z zainteresowanymi firmami ustalamy spotkania. Jednocześnie uzyskujemy cenne informacje nt. konkurencji oraz sytuacji na rynku niemieckim. 

Indywidualne poszukiwanie partnerów biznesowych

Indywidualne poszukiwanie partnerów biznesowych

W przypadku tej usługi chodzi o profesjonalne wsparcie przy poszukiwaniu poważnych i zainteresowanych współpracą partnerów handlowych na rynku niemieckim. W zależności od Państwa wymogów poszukiwanie to dotyczy:

a) Poszukiwanie dystrybutorów – klasyczna usługa naszej izby, w ramach której sprawdzamy kanały dystrybucyjne i pozyskujemy firmy, które znają Państwa klientelę i są zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty o Państwa produkty/usługi
b) Poszukiwanie dostawców – na podstawie Państwa wymogów co do firmy oraz produktu przekazujemy odpowiednich producentów
c) Poszukiwanie podwykonawców – na podstawie Państwa oczekiwań co do zakresu działań przekazujemy odpowiednie firmy

Z zainteresowanymi podmiotami ustalamy harmonogram spotkań (tzw. road show) i doradzamy Państwu w wyborze.

Analizy rynku

Analizy rynku

Celem analizy jest przekazanie Państwu wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek niemiecki. Poszczególne elementy składowe analizy są uzależnione od Państwa potrzeb informacyjnych. Mogą to być informacje branżowe, produktowe, analiza konkurencji, cen produktów, przedstawienie możliwych kanałów dystrybucji, uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach itp.

 

Informacje adresowe

Informacje adresowe

´
Adresy kontaktowe - niesprawdzone  (odpłatnie)
 
Po określeniu grup docelowych zleceniodawca otrzymuje drogą elektroniczną adresy firm z posiadanych przez nas baz danych. Choć bazy te podlegają regularnej weryfikacji, to ze względu na szybkie zmiany zachodzące na rynku nie możemy przejąć odpowiedzialności za ich aktualność.


Adresy kontaktowe - sprawdzone (odpłatnie)
Przekazane adresy podlegają w tym wypadku wcześniejszej weryfikacji. Każda z firm będących w bazie zostaje sprawdzona pod kątem aktualności adresu i osób kontaktowych. Tym samym zyskują Państwo pewność, że oferta trafi we właściwe ręce.

 

 

Informacje o przetargach

Informacje o przetargach

Sprawdzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa

Sprawdzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa

Szczególnie istotnym aspektem w relacjach między polskimi i niemieckimi firmami, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego oraz związanej z tym utraty płynności finansowej przez niektórych przedsiębiorców, jest wnikliwa analiza sytuacji ekonomicznej przyszłego partnera handlowego. Instrumentami umożliwiającymi weryfikację położenia finansowego kontrahenta oferowanymi przez AHK Polska są:

  • odpisy z niemieckiego Rejestru Handlowego (Handelsregisterauszüge) i zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (Gewerbeauszüge) oraz
  • raporty handlowe pozwalające na wielopłaszczyznowe sprawdzenie sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy.

 

 

 

Informacje o programach pomocowych

Informacje o programach pomocowych

Fundusze unijne w Polsce w latach 2014 - 2020

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych. W perspektywie budżetowej 2014 – 2020 ze środków tych przewidziano na inwestycje w Polsce 82,5 mld EUR. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach sześciu programów operacyjnych (Program Infrastruktura i Środowisko; Program Inteligentny Rozwój; Program Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Polska Cyfrowa; Program Polska Wschodnia; Program Pomoc Techniczna), a także 16 programów regionalnych administrowanych przez poszczególne województwa.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych form wsparcia dla ich inwestycji. 

Kontakt

Paweł Kwiatkowski

Manager
Indywidualne Doradztwo Rynkowe

+48 22 53 10 511
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Eliza Oknińska

Manager
Prawo Pracy, Europejskie Postępowanie Nakazowe

+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
Napisz e-mail

Piotr Lesiak

Indywidualne Doradztwo Rynkowe

+48 22 53 10 691
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail