AHK Polska Zachód

Przedstawicielstwo AHK Polska w Poznaniu obejmuje swoimi działaniami trzy województwa: Wielkopolskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie. Do najważniejszych ośrodków na tym obszarze należą: Poznań, Szczecin, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.     

Wśród naszych firm członkowskich jest wiele firm polskich oraz niemieckich czemu sprzyja między innymi bliskość granicy polsko-niemieckiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Izba współpracuje również międzyregionalnie pozwalając spotkać się firmom z różnych regionów Polski.

W ramach tzw. Treffpunktów firmy członkowskie w Poznaniu spotykają się w ciekawych i unikalnych miejscach. Co roku odbywają się także spotkania świąteczne oraz rodzinne pikniki letnie, które mają wyjątkowo ciepły i przyjazny charakter, umożliwiający bliższe poznanie się, a tym samym lepszą współpracę na polu biznesowym.
      
Biuro Regionalne w Poznaniu:
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznań
Siedziba Polska Press Sp. z o.o.
+48 61 227 54 95
+48 61 227 54 96
poznan(at)ahk.pl

Kontakt

Ewelina Gnatkowska

Kierownik Biura Regionalnego
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
Siedziba Polska Press, Oddział w Poznaniu
poznan@ahk.pl

+48 61 227 54 95
+ 48 61 227 54 96
+ 48 668 648 347
Napisz e-mail