Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa „izba turystyki” Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii (BMWi), które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT zajmuje się tworzeniem strategii i produktów oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej. DZT posiada 30 przedstawicielstw zagranicznych na całym świecie.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.germany.travel

Kontakt

Tomasz Pędzik

+48 22 53 10 528
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Agata Płońska

48 22 53 10 520
48 22 53 10 600
Napisz e-mail