O AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. 

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

Certyfikat


CERTYFIKAT NA KOLEJNE TRZY LATA!

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług. Po pozytywnym przejściu auditu recertyfikującego za zgodność z normą ISO 9001:2008 Izba otrzymała we wrześniu 2014 r. kolejny certyfikat ważny przez następne trzy lata, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników z corocznych auditów „nadzorujących”.

Po raz pierwszy Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako pierwsza organizacja samorządu gospodarczego w Polsce wdrożyła system zapewniania jakości zgodny z uznaną, międzynarodową normą ISO 9002 i uzyskała certyfikat w ramach grupowej certyfikacji sieci izb bilateralnych AHK´s w roku 2000.

Dwa lata później dzięki wsparciu wszystkich izb sieci AHK system zarządzania jakością został dostosowany do nowej normy ISO 9001:2000. W sierpniu 2005 roku Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła kolejne wyzwanie i przystąpiła do indywidualnej certyfikacji. W roku 2010 dostosowaliśmy nasz system zarzadzania jakością do nowej normy ISO 9001:2008. Ta norma jest znacznie bardziej od poprzedniej skoncentrowana na procesie ciągłego doskonalenia i stawia tym samym w centralnym punkcie klientów – jako naszych najważniejszych doradców!

 

CERTFIKAT WAŻNY DLA NASZYCH KLIENTÓW

Wdrożony w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej system zarządzania jakością obejmuje oprócz systemowych procedur wymaganych przez normę ISO 9001, również procedury dotyczące naszych głównych usług jak np.: przekazywanie adresów, indywidualne poszukiwanie partnerów gospodarczych, analiza rynku, informacje prawne, zakładanie spółek w Polsce, sąd polubowny, serwis członkowski, organizacja konferencji i seminariów, czy też czasopismo izbowe. System ten zapewnia wzrost skuteczności działań podejmowanych przez Izbę, wzrost motywacji poprzez stworzenie przejrzystości celów, organizacji i procesów oraz jasne przyporządkowanie kompetencji i odpowiedzialności; przede wszystkim zaś gwarantuje on wzrost zadowolenia klientów, których zaufanie  - mamy nadzieję - będzie dodatkowo wzmocnione poprzez certyfikat jakości.

 

 
  
 

Leitbild

Die AHK vertritt und fördert als erster und neutraler Ansprechpartner deutscher und polnischer Unternehmen die Interessen und Ziele der Wirtschaft, der Mitglieder, Kunden und Netzwerkpartner an den Nahtstellen von Wirtschaft und Politik.

Als wichtigster Partner für die Akteure der deutsch-polnischen Wirtschaftsbezie-hungen ist die AHK ein marktwirtschaftlich ausgerichteter Dienstleister, Umsetzer und Berater für alle Unternehmensgrößen und alle Branchen. 

Die Dienstleistungen, Projekte und Produkte sind daran ausgerichtet, den Know How-Transfer zwischen den Mitgliedern und Kunden zu ermöglichen. 

 

Die zentralen Werte sind: 

  • Politische Neutralität – Ethik – Compliance – Transparenz – Kundennutzen – Wirtschaftlichkeit – Partnerschaft.

  • Wir sind eine offene Organisation, nach innen und nach außen. 

  • Wir sind gut vernetzt > kreativ > innovativ > flexibel > kompetent. 

  • Wir bieten eine bilaterale Plattform für Mitglieder und Unternehmen und fördern deren wirtschaftliche Entwicklung.