Konsultacje Ogrodów Polsko-Niemieckich

02.06.17


25.05 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne Ogrodów Polsko-Niemieckich. Na zaproszenie Burmistrza Pragi-Południe Tomasza Kucharskiego w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie mieszkańcy dyskutowali o koncepcji z przedstawicielami organizatorów oraz autorką koncepcji rewitalizacji architekt zieleni Izabelą Małachowska-Coqui. 
Jarosław Karcz, Zastępca Burmistrza Pragi-Południe, przybliżył genezę projektu, nawiązującego do 25. jubileuszu podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Fried Nielsen, Radca-Minister, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i pomysłodawca Ogrodów zachęcił zgromadzonych i zainteresowanych do osobistego kontaktu z organizatorami projektu i zgłaszania swoich propozycji. Zapewnił także, że projekt ma powstać w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz że rozmowy z mieszkańcami i zainteresowanymi przebiegać będą na każdym etapie realizacji projektu.
Uwagi mieszkańców dotyczyły przede wszystkim sposobów zapewnienia możliwie jak największego spokoju dla mieszkańców. Pozytywnie została odebrana koncepcja nasadzeń proponowana przez berlińskie biuro Coqui Małachowska Coqui.
Z koncepcją można zapoznać się na stronie:
http://www.pragapld.waw.pl/ogrody-polsko-niemieckie-w-al.-wedla-nad-jeziorem-kamionkowskim.html
Uwagi przyjmowane są do 5 czerwca.

Tymczasem w Ogrodach miało miejsce symboliczne zasadzenie pierwszych dwóch drzew gingko biloba w  obszarze rewitalizacji przy Al. Zielenieckiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele m. st. Warszawa Paweł Lisicki, zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska, Jarosław Karcz, Zastępca Burmistrza Pragi-Południe, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo_handlowej, instytucji wspierających Ogrody merytorycznie, i partnerów projektu: Mecenasa Ogrodów, firmy Siemens, Partnerów Ogrodów, , firm Mercedes-Benz Polska, KS Polonia, Hochtief Polska, T-Mobile, Przyjaciół Ogrodów, firm Robert Bosch Sp. z o.o., GfK Polonia, Strabag, DB Cargo, Deutsche Bank, Remondis, Bayer. 

Pełna lista Darczyńców i partnerów Ogrodów, w tym osób prywatnych, znajduje się na stronie:
http://ogrody-polsko-niemieckie.pl/nasi-partnerzy.html

Kontakt:

Fried Nielsen
Radca Minister, Kierownik Wydziału Kultury
Ambasada Niemiec w Warszawie
ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa
 +48 22 584 17 60
fried.nielsen(at)diplo.de 

Magdalena Przedmojska
Biuro organizacyjne w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
 + 48 22 338 62 73
ogrody(at)fwpn.org.pl